11. ožujak 2016. | Autor: [email protected]

Održana I. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća Varaždinske županije

U Varaždinskoj županiji je u četvrtak 10. ožujka održana I. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća Varaždinske županije.

Sjednici je prisustvovao i gradonačelnik Grada Varaždina Goran Habuš koji je predstavio Program poticanja razvoja gospodarstva i mogućnosti investiranja u gospodarskoj zoni Brezje u Varaždinu. Predstavio je mjere, ciljeve i oblike poticanja gospodarstva u gospodarskoj zoni Brezje te se osvrnuo na ostale gospodarske zone Grada Varaždina kao i akte Grada Varaždina za poticanje gospodarstva.