10. travanj 2015.

Održana 5. sjednica Partnerskog odbora za identifikaciju razvojnih strateških projekata Grada

DSCN0082.JPG

10.04.2014. – U salonu Gradske vijećnice održana je 5. Sjednica Partnerskog odbora za identifikaciju razvojnih strateških projekata Grada Varaždina, na kojoj su bili prisutni pročelnici upravnih odjela, predsjednik Gradskog vijeća Josip Hehet, predstavnici stranaka koje su prisutne u Gradskom vijeću, zamjenik gradonačelnika Vjeran Radelić te gradonačelnik Goran Habuš. Na sjednici se razgovaralo o informacijama koje su dobivene na sastanku s predstavnicima Ministarstva turizma i Ministarstva gospodarstva, vezano za prijavu projekata Grada Varaždina na fondove Europske unije. Grad je Ministarstvima predstavio 6 projekata, od kojih su 2 potpuno spremna za prijavu. Kreće se u izradu master plana uključivanja kulturne baštine u turističku ponudu grada. Na dnevnom redu bio je i prijedlog osnivanja radne skupine za zapošljavanje koja će posebno raditi na poticanju rada u deficitarnim zanimanjima.