12. lipanj 2012.

ODRŽANA 25. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

varazdin4 image varazdin ok

12.06.2012. - Kako je na prošlotjednoj prekinutoj sjednici Gradskog vijeća Grad Varaždina održan aktualni sat, današnji nastavak 25. sjednice započeo je izglasavanjem dnevnog reda koji je nadopunjen s tri nove točke, od čega dvije ključne za problem varaždinskog otpada,  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima i Izviješća o realizaciji Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždina za razdoblje od 30. rujna 2009. godine do 31. prosinca 2011. godine.
„ Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima nužno je zbog raspisivanja koncesije za zbrinjavanje novonastalog otpada, a u skladu s dogovorom koji je postignut u petak u ministarstvu zaštite okoliša“  istaknuo je gradonačelnik Habuš.

„ Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima nužno je zbog raspisivanja koncesije za zbrinjavanje novonastalog otpada, a u skladu s dogovorom koji je postignut u petak u ministarstvu zaštite okoliša“  istaknuo je gradonačelnik Habuš.
Na sjednici su prihvaćena i Izviješća o radu gradskih javnih ustanova za 2011. godinu kao i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za 2011. godinu, te izviješća o izvršenim radovima prema programima iz djelokruga rada Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina.

U cilju pomoći obrtnicima i poduzetnicima koji su u posjedu poslovnog prostora na lokacijama u gradskoj jezgri, kao i oživljavanja gradske jezgre, danas je donesena i Odluka o izmjenama i dopunama  Odluke o gradskim porezima. Grad će provesti pilot projekt sukladno Mjerama za pomoć obrtništvu i poduzetništvu Grada Varaždina koji bi omogućio obrtnicima i poduzetnicima izlaganje svojih proizvoda i promoviranje usluga ispred svojih poslovnih prostora bez plaćanja poreza za korištenje javne površine u određenom vremenskom periodu od 90 dana. Obrtnici i poduzetnici bi u tom periodu mogli sami procijeniti je li takav oblik prodaje i promoviranja proizvoda isplativ za njihovo poslovanje.