30. rujan 2022.

Održana 2. sjednica Povjerenstva za osobe s invaliditetom na području Grada Varaždina

U Gradskoj vijećnici Grada Varaždina danas 30. rujna 2022. godine održana je 2. sjednica Povjerenstva za osobe s invaliditetom na području Grada Varaždina.

Sjednici se pridružio i prisutne pozdravio i Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj te uputio poziv članovima Povjerenstva za osobe s invaliditetom da se aktivno uključe u kreiranje Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu na način da dostave svoje prijedloge koji se odnose na komunalnu infrastrukturu kao što su zvučni semafori, igrala za djecu s invaliditetom i slični komunalni projekti te ostali prijedlozi koje Grad može uvrstiti u Proračun, a odnose se na neposrednu pomoć svim osobama s invaliditetom.

Povjerenstvo je usvojilo da se ove godine Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježi 1. prosinca 2022. godine, a domaćin će biti Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalidnosti Grada Varaždina koji slavi 40. obljetnicu djelovanja.