07. prosinac 2023. | Autor: Martina Gradečak

Održan treći krug besplatnih pravnih savjeta

Dana, 7. prosinca 2023. g. u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, u prostorijama Palaće Patačić, Franjevački trg 5. (poglavarstvo II. kat) održan je treći krug projekta „Vanjske klinike“ Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, od ukupno sedam predviđenih za ovu akademsku godinu 2023./2024..

Studenti završne godine Pravnog fakulteta u Zagrebu nastojat će pružanjem besplatnih pravnih savjeta pomoći građanima, a time i proširiti dosad stečena znanja.

Slijedeći krug održavanja Pravne klinike predviđen je 18. siječnja 2024. g., u prostorijama Palaće Patačić, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati. Molimo sve zainteresirane građane da svoj dolazak najave na  besplatan broj telefona 0800 0042, te sa sobom obavezno ponesu kopiju osobne iskaznice, te kopiju dokumentacije vezane za slučaj zbog kojeg dolaze.