23. ožujak 2023. | Autor: Martina Gradečak

Održan je peti krug pravne klinike 2022./2023.

Danas, 23. ožujka 2023. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati na privremenoj lokaciji u prostorijama palače Patačić na Franjevačkom trgu 5 održan je peti krug projekta „Vanjske klinike“ Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu od ukupno sedam predviđenih za ovu akademsku godinu 2022./2023.

Studenti završne godine Pravnog fakulteta u Zagrebu nastojali su građanima Grada Varaždina pomoći pružanjem besplatnih pravnih savjeta,  primjenom svog dosada stečenog znanja.

Slijedeći, šesti krug održavanja Pravne klinike predviđen je u četvrtak, 20. travnja 2023. godine  u vremenu od 10,00 do 14,00 sati na privremenoj lokaciji u prostorijama palače Patačić na Franjevačkom trgu 5. Svi zainteresiranI građanI svoj dolazak mogu najaviti na  besplatan broj telefona 0800 0042, gdje mogu saznati sve informacije o nadolazećim terminima Pravne klinike. Sa sobom je potrebno obavezno ponijeti kopiju osobne iskaznice te kopiju dokumentacije vezane za slučaj zbog kojeg dolaze kako bi se lakše stekao uvid u slučaj.