28. ožujak 2024. | Autor: Martina Gradečak

Održan peti krug besplatnih pravnih savjeta

Dana, 28. ožujka 2024. g. u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, u prostorijama Palaće Patačić, Franjevački trg 5. (poglavarstvo II. kat) održan je peti krug projekta „Vanjske klinike“ Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, od ukupno sedam predviđenih za ovu akademsku godinu 2023./2024..

Studenti završne godine Pravnog fakulteta u Zagrebu nastojat će pružanjem besplatnih pravnih savjeta pomoći građanima, a time i proširiti dosad stečena znanja.

Slijedeći, šesti krug Pravne klinike održat će se 18. travnja 2024. g., u prostorijama Gradske vijećnice Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1 (dvorana u prizemlju lijevo), u vremenu od 10,00 do 14,00 sati. Molimo sve zainteresirane građane da svoj dolazak najave na  besplatan broj telefona: 0800 0042, te sa sobom obavezno ponesu kopiju osobne iskaznice, te kopiju dokumentacije vezane za slučaj zbog kojeg dolaze.