05. listopad 2018. | Autor: Maja Hrešć

Održan okrugli stol Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela - Ured Varaždin, u sklopu projekta  "Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela" koji provodi s Ministarstvom Pravosuđa, organizirala je okrugli stol na kojem je, uz govornike iz Ministarstva pravosuđa, Policijske uprave varaždinske, Općinskog i Prekršajnog suda u Varaždinu i Sigurne kuće za žene žrtve nasilja Utočište sv. Nikola, sudjelovala i Mirna Kezele, pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo Grada Varaždina.

Sudionici okruglog stola raspravljali su kako zajedničkim aktivnostima poboljšati život našim sugrađanima, posebno ranjivim skupinama društva koje su preživjele traumu kaznenog djela ili prekršaja.

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela ovlaštena je pružati praktičnu, emocionalnu, pravnu i psihološku podršku žrtvama i svjedocima kaznenih i prekršajnih djela na području Varaždinske županije prije, tijekom i nakon kaznenog ili prekršajnog postupka. Sve usluge koje nudi u potpunosti su besplatne za naše građane. Grad Varaždin u suradnji s PU varaždinskom redovito provodi aktivnosti u svrhu pružanja podrške žrtvama i svjedocima s područja grada te također edukativnim pristupom djeluje na prevenciji kriminaliteta i informiranja građana. Samo neke od aktivnosti uključuju konstituiranje Vijeća za prevenciju kriminaliteta, otvaranje "Info-centra" za prevenciju kriminaliteta, sufinanciranje promotivnih letaka, provođenje preventivnih akcija, predavanja i radionica s ciljem educiranja građana. Grad također potpomaže Udrugi zakupom prostora koji Udruga koristi za rad.