06. listopad 2020. | Autor: Maja Hrešć

Održan 25. javni kolegij gradonačelnika

U utorak se u Gradskoj vijećnici održao 25. javni kolegij gradonačelnika na kojem je gradonačelnik dr.sc. Ivan Čehok sa svojim zamjenicima i pročelnicima nadležnih upravnih odjela Grada Varaždina informirao novinare o aktualnostima u radu Gradske uprave, najnovijim aktivnostima i događanjima.

Koncesija za komunalni linijski prijevoz putnika ističe iduće godine u listopadu, ali sukladno odredbi, Grad Varaždin natječaj mora raspisati godinu dana unaprijed. Natječaj je objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave. Izrađena je analiza davanja koncesije i procjena vrijednosti koncesije koja se raspisuje na rok od 5 godina, a vrijednost joj je 4.546.000,00 kn bez uključenog PDV-a. Frekvencija voznog reda je zadana unaprijed, a vrijeme polazaka daje ponuditelj.  

„Koncesija je sad već zastarjela, ona je uspjela zaživjeti kao linijski gradski prijevoz, međutim ljudi su već dosta nezadovoljni sa stajalištima, terminima polazaka. Nastojati ćemo ta stajališta prilagoditi novijem ritmu života i zahtjevima građana. Cijena karte će se sigurno promijeniti jer je trenutna cijena od 3 kune neodrživa. Prema istraživanju koje radi naša agencija, cijena karte će vjerojatno iznositi 5 kuna, ali građani će biti puno zadovoljniji jer će sve biti prilagođeno njihovim potrebama. Taj postupak je dugotrajan jer postojeća koncesija traje još godinu dana.“ – rekao je gradonačelnik.

Važne informacije za učenike i studente s područja Grada Varaždina odnose se na dodjelu stipendija i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata. Naime, raspisan je Natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020./2021. te je objavljen Javni poziv za sufinanciranje troškova prijevoza za 2020./2021. za učenike i studente. Na natječaj i javni poziv učenici i studenti prijavljuju se putem online obrazaca koji se nalaze na web stranici Grada Varaždina. Prijave traju do 25. listopada 2020. godine. Grad Varaždin za stipendije je iz proračuna za ovu godinu osigurao više od 2 milijuna kuna, a za prijevoz učenika i studenata po raspisanom Pozivu 700.000,00 kuna. Osim toga, Grad Varaždin financira troškove prijevoza učenika III., IV. i VII. osnovne škole iznad zakonskog standarda u iznosu 250.000,00 kuna od 1. listopada 2020. godine do 18. lipnja 2021.

„Prijave se od sad vrše isključivo online. U protekle dvije godine dvostruko smo podigli broj stipendista. Doista želimo surađivati i potaknuti i povećati broj visokoobrazovanih mladih ljudi u našem gradu. Pozivam sve mlade ljude da se jave za stipendiju jer će sigurno dobro doći i njima i njihovim roditeljima kao pomoć u školovanju. Također, nastavljamo i sa subvencijom prijevoza.“ – rekao je gradonačelnik te istaknuo kako Grad Varaždin nastavlja biti grad koji najviše izdvaja za obrazovanje u Hrvatskoj.  

Grad Varaždin, odnosno Odbor za dodjelu javnih priznanja, raspisao je Pozivni natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina. Natječaj traje do 26. listopada 2020. godine, a pravo predlaganja dodjele javnih priznanja, uz Odbor za dodjelu javnih priznanja, imaju članovi Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik, mjesni odbori, udruge gospodarstvenika i obrtnika, građani, udruge građana, trgovačka društva, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe. Javna priznanja uključuju Povelju počasnog građanina Grada Varaždina, Nagradu za životno djelo Grada Varaždina, Nagradu Grada Varaždina, Plaketu Grada Varaždina i Medalju Grada Varaždina.

Gradsko vijeće Grada Varaždina pokrenulo je postupak za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina Javnim pozivom za isticanje kandidatura u rujnu ove godine. U roku je pristiglo 15 pisanih i obrazloženih kandidatura te je sastavljeno Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina koje se nalazi na web stranici Grada, zajedno s Popisom važećih kandidatura. Uvjete ispunjava 13, a ne ispunjava dvoje kandidata.