03. rujan 2019. | Autor: Maja Hrešć

Održan 16. javni kolegij gradonačelnika

Gradonačelnik Grada Varaždina Ivan Čehok u utorak je, sa zamjenicom Sandrom Malenicom i pročelnicima upravnih odjela, u Salonu Gradske vijećnice održao 16. javni kolegij gradonačelnika na kojem su medijima predstavljene aktualnosti i novi projekti varaždinske gradske uprave.

Na samom početku gradonačelnik se dotaknuo teme u vezi građanske inicijative koja poziva na sadnju drveća diljem Hrvatske, istaknuvši kako Grad Varaždin od prošle godine takvu inicijativu i sam provodi te da će nastaviti sa sadnjom novih sadnica drveća u jesen, no poziva sve građane da se priključe inicijativi i doprinesu očuvanju prirode.

U suradnji s PU varaždinskom, u pripremi je elaborat privremene regulacije prometa za raskrižje Gospodarske ulice i Ulice Krešimira Filića u Biškupcu gdje je planirana gradnja i uređenje rotora. Na tom raskrižju također će se provesti rekonstrukcija većeg profila vodovodne cijevi koju će izvesti Varkom d.d. Radovi na uređenju prometnice trebali bi započeti za desetak dana, ovisno o trajanju zahvata kojeg izvodi Varkom.

Gradonačelnik je govorio o problematici prebacivanja obveze sufinanciranja projekta uređenja (asfaltiranja) parkirališta na mjesnom groblju u Vidovcu s općine Vidovec na građane naselja Gojanec. Naime, mještani Gojanca dobili su od općine Vidovec uplatnice zbog proširenja groblja i uređenja parkirališta na mjesnom groblju u Vidovcu zbog toga što Grad Varaždin nije htio sufinancirati spomenuti projekt. Gradonačelnik je poručio građanima da navedene uplatnice ne trebaju platiti jer za to nema nikakve pravne osnove.

Grad Varaždin je raspisao javni natječaj za davanje u zakup zemljišta za poljoprivrednu obradu površine 6211 m2 te je, na javnom nadmetanju koje je održano prošli tjedan, zemljište dano u zakup Udruzi za promicanje održivog načina življenja Gredica. Udruga na tom prostoru planira napraviti urbane vrtove kao što je već napravljeno na području Biškupca, kako bi osobama treće životne dobi vrtovi bili bliže i dostupniji, a čime bi se poboljšala njihova kvaliteta života i mogućnost uzgoja vlastite hrane. Grad Varaždin potiče ovakav način stvaranja urbanih vrtova i poziva građane da se jave i iz drugih kvartova te iskažu interes ako žele osnovati urbane vrtove.

Na Zagrebačkom VeGe sajmu koji će se održati 6. i 7. rujna 2019. sudjelovat će i varaždinski OPG-ovi Pocedulić Darija i Petrović Andreje, a Grad Varaždin sufinancira njihovo izlaganje čime potiče promotivne nastupe lokalnih OPG-ova. Ove godine sufinancirat će se i izlaganje varaždinskih nakladnika na sajmu Interliber.

Medije se na kolegiju izvijestilo i o temama vezanim uz odgoj, obrazovanje i sport u Gradu Varaždinu.

Između Grada Varaždina i nogometnog kluba „Varteks“ potpisan je ugovor o upravljanju i korištenju sportske građevine – nogometnog igrališta i pripadajućih sportskih terena u Hrašćici na 5 godina. Na pomoćnom nogometnom igralištu izgradit će se nogometno igralište sa umjetnom travom, površine 6400 m2, a postavljanje bi trebalo završiti tijekom 11. mjeseca ove godine.

Novom školskom godinom učenici VI. osnovne škole dobit će novu školsku dvoranu. Izvršen je tehnički pregled u projektu izgradnje sportske dvorane i rekonstrukcije VI. osnovne škole te je izdana Uporabna dozvola. Svi građevinski radovi završit će ovaj tjedan te će sve biti spremno za učenike i novu školsku godinu. Svečano otvorenje održat će se 23. rujna 2019. godine.

Grad Varaždin i ove godine podnio je projektnu prijavu za nastavak projekta SPAS III – Školska prehrana za sve III kako bi se osigurala besplatna prehrana za najpotrebitije učenike, njih 655. Ukupna vrijednost projektne prijave je oko milijun kuna. Grad će također podnijeti zahtjeve za sudjelovanje u Školskom mednom danu i Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda za sedam osnovnih škola na području Varaždina i Centar Tomislav Špoljar. Kao i prethodnih godina, Grad Varaždin je i za predstojeću godinu osigurao nabavu reflektirajućih prsluka za učenike prvih razreda svih osnovnih škola na području Varaždina. 450 prsluka raspoređeno je po osnovnih školama te će biti podijeljeno učenicima prvog dana nastave.  

Za pedagošku godinu 2019./2020. omogućen je rad za ukupno 16 pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću „Varaždin“ i vrtićima privatnih osnivača i to u Dječjem vrtiću „Dječji svijet“, Dječjem vrtiću „Bajka“ i Dječjem vrtiću „Panda“.

U tijeku je potpisivanje Ugovora o sufinanciranju djelatnosti dadilje za novootvoreni obrt za dadilje „Čuvalica maštalica“ u kojem će do kraja godine boraviti četvero djece s prebivalištem na području Grada Varaždina te će se njihov boravak sufinancirati mjesečnim iznosom od 710,00 kuna po djetetu.