30. svibanj 2019.

Odluka o sazivanju novih konstituirajućih sjednica vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina