04. prosinac 2022. | Autor: Maja Hrešć

Odgovor Grada Varaždina na iznošenje lažnih i netočnih informacija u vezi sanacije odlagališta baliranog otpada u Brezju u emisiji RTL televizije

Grad Varaždin obvezan je sanirati lokaciju ilegalnog odlagališta neopasnog otpada koja se nalazi u gospodarskoj zoni Brezje. To je zahtjevan posao koji se može povjeriti samo onom ponuditelju ili zajednici ponuditelja koji dokažu svoje i tehničke i financijske sposobnosti za oporabu i zbrinjavanje otpada te sanaciju lokacije na kojoj se otpad nalazi.

Grad Varaždin proveo je konzultacije sa zainteresiranom javnosti i raspisao međunarodni javni natječaj te o svakom provedenom koraku dodatno informirao javnost, kako bi Varaždinci i šira javnost bili upoznati sa svim detaljima projekta od početka do kraja.

Uz sve probleme s kojima se susrećemo kako bismo stvorili i ekološku i financijsku i pravnu platformu da konačno uklonimo balirani otpad iz Brezja, žalosti nas činjenica da se izjavama pojedinih političkih oponenata i bivšeg zaposlenika Čistoće Varaždin, koji je radi višestrukog kršenja ugovora o radu dobio otkaz, naš posao dodatno otežava i da se pokušava baciti mrlja na ovaj projekt koji od samog početka, prvi put u zadnjih 17 godina, Grad Varaždin vodi transparentno, sistematično i stručno, a prema propisanim mjerama zaštite okoliša iz Rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Neutemeljenim i netočnim spominjanjem istrage USKOKA od strane novinara RTL-a, u smislu bavljenja ovim natječajem, a sve kako bi stvorili senzaciju i gledanost, čini se reputacijska šteta Gradu Varaždinu, narušava se ugled Gradskoj upravi i ostalim sudionicima na projektu te ćemo stoga razmotriti elemente kaznenog djela koje ovakav oblik ponašanja i komunikacije čini. Gospodin Briški, bivši zaposlenik Čistoće Varaždin koji je dobio otkaz radi nepoštivanja odredbi iz ugovora o radu, svoje neosnovane sumnje o nepravilnostima u natječaju poslao je USKOK-u kako je i sam naveo na svojoj konferenciji za medije, privlačeći tako pozornost na sebe u smislu stvaranja prostora za vidljivost i političko djelovanje osoba za koje i u čijem interesu radi. No, to ne znači da se USKOK time bavi kako su to novinari RTL-a u svojoj emisiji Potraga izjavili. Želimo vjerovati kako su istrage USKOK-a tajne, a ne da cure informacije iz USKOK-a prema novinarima jer to ne bi služilo na čast ni jednim ni drugima jer se i jedni i drugi bore za pravednost i transparentnost.

Iskoristit ćemo priliku reći nešto i o samom otpadu, njegovoj kategorizaciji, načinu zbrinjavanja i sposobnostima ponuditelja koje smo tražili.

Aluzija aktera namještene priče o jeftinijem načinu zbrinjavanja otpada usmjerena je na odlaganje otpada, iako je u abecedi gospodarenja otpadom odlaganje otpada na samom dnu ljestvice po hijerarhiji gospodarenja otpadom. Svatko tko se bavi gospodarenjem otpadom vrlo dobro zna kakvi su kapaciteti odlagališta u Hrvatskoj i kakve uvjete otpad mora zadovoljiti da bi se odložio. Ovdje je važno napomenuti i činjenicu da Grad Varaždin već izvjesno vrijeme ima problem sa sadašnjim proizvedenim otpadom u smislu kapaciteta odlagališta s kojima surađuje te iz mjeseca u mjesec traži nova rješenja.

Prema Odluci o dinamici zatvaranja odlagališta komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj propisano je koliko još koje odlagalište može primiti. Pored toga što ne postoji odlagališni kapacitet, važan ekološki i pravni element je činjenica da je analizama otpada koje su izvršili neovisni akreditirani laboratoriji Bioinstitut iz Čakovca i Andrija Štampar iz Zagreba utvrđena visoka vrijednosti DOC-a - otopljenog organskog ugljika (srednji rezultat jednog laboratorija pokazao je vrijednost od 14.088 mg/kg suhe tvari, a rezultat  drugog laboratorija vrijednosti od 18.789 mg/kg suhe tvari) koje su veće od dozvoljenih vrijednosti te stoga ne zadovoljavaju uvjete za odlagalište neopasnog otpada prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.

Balirani otpad koji se nalazi na lokaciji Brezje kategoriziran je kao miješani komunalni otpad s pripadajućim ključnim brojem i tako se vodi u Registru onečišćavanja okoliša pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te smo taj ključni broj i koristili u natječaju. Ne postoji nikakav, niti pravni, niti tehničko-tehnološki temelj da se taj otpad kategorizira drugačije te stoga nije rađena nova kategorizacija. Postupak R-3 (recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari ili R-1 (korištenje otpada kao goriva ili drugog načina dobivanja energije) su dvije vrste postupaka koje smo tražili u natječajnoj dokumentaciji.

Što se tiče ostalih parametara natječaja, korištene su uobičajene vrijednosti ostvarenog prometa i vrijednosti obavljenih radova i usluga koji su isti ili slični predmetu nabave, a takav uobičajeni način koristi se u preko 90% objavljenih natječaja velike vrijednosti u Republici Hrvatskoj i Europi.

Smatramo da nije previše tražiti da ponuditelj ili zajednica ponuditelja dokažu da su u posljednjih 5 (pet) godina obavili istog ili sličnog posla u vrijednosti 45 milijuna kuna, ako je vrijednost posla koji nudimo 186 milijuna kuna, a taj posao se treba obaviti u 18 mjeseci.

Kada govorimo o godišnjem kapacitetu postrojenja koju treba imati ponuditelj ili zajednica ponuditelja koji bi bili sposobni obaviti traženi posao, vodili smo se činjenicom da tražimo da se u roku 18 mjeseci ukloni otpad i sanira tlo kako bi se taj prostor od 5,26 ha koristio za razvoj gospodarstva Varaždina i otvaranje novih radnih mjesta. Da smo primjerice tražili ponuđače koji imaju kapacitet postrojenja od 20.000 tona otpada godišnje s pripadajućom dozvolom, onda bi ponuđaču trebao rok od 5 godina da ukloni otpad i još dodatno vrijeme da sanira tlo, što nam je neprihvatljivo. Ukazujemo i na činjenicu da zajednica ponuditelja zbraja godišnje kapacitete svojih postrojenja i dozvola za gospodarenje otpadom.