27. listopad 2020.

Odgoda raspisivanja izbora za članove Dječjeg gradskog vijeća grada Varaždina

Gradonačelnik Grada Varaždina na dan 27. listopada 2020. donosi

Odluka o odgodi raspisivanja izbora za članove Dječjeg gradskog vijeća grada Varaždina