20. studeni 2021. | Autor: llukavecki

Odbor za mlade predložio izradu novog Programa za mlade Grada

Ove subote, 19. studenoga 2021. , u Gradskoj vijećnici održana je 3. sjednica Odbora za mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina koju je vodio predsjednik Lovro Lukavečki.

Teme sjednice bile su priprema modela izrade Programa za mlade Grada Varaždina i prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Varaždina. Program za mlade Grada Varaždina strateški je dokument koji sadrži ciljeve i mjere kojima se nastoji odgovoriti na probleme i potrebe mladih u gradu. Aktualni Program istekao je 2020. godine te je nova gradska uprava započela proces izrade novog Programa. Odbor za mlade donio je odluku o modelu izrade koji će obuhvaćati sedam koraka – od evaluacije dosadašnjeg Programa, provođenja istraživanja te konzultacije mladih i relevantnih stručnjaka pa sve do donošenja novog dokumenta. Za navedene korake Odbor je predložio osiguravanje 80 000 kuna u proračunu za iduću godinu. 

Isto tako, članovima Odbora za mlade predsjednik je Savjeta mladih Grada Varaždina Leo Amidžić prezentirao prijedlog Programa rada Savjeta mladih. U budućem razdoblju Savjet mladih svoj rad usmjerit će na povećanje vidljivosti na društvenim mrežama, organizaciju Kongresa Koordinacije savjet mladih Republike Hrvatske u Varaždinu i suradnju sa studentskim zborovima i vijećima učenika. 

„Program za mlade Grada Varaždina je istekao 2020. godine i krajnje je vrijeme da se donese novi Program koji će obuhvaćati odgovore na široki spektar problema s kojima se mladi susreću. Varaždinu je potrebna nova dugoročna vizija u pogledu mladih koja će biti prilagođena novim suvremenim izazovima. Nakon osiguravanja 150 000 kuna za participativni proračun za mlade i djecu, sada je prihvaćen naš prijedlog da se izdvoji 80 000 kuna u proračunu za Program za mlade. Želimo da to bude suvremeni dokument koji neće biti samo mrtvo slovo na papiru.“ - istaknuo je predsjednik Odbora za mlade Lovro Lukavečki.

Odbor za mlade novoosnovani je odbor u Gradskom vijeću, a čine ga članovi: Lovro Lukavečki (predsjednik), Dubravka Novak (potpredsjednica), Sandra Malenica, Nino Preložnjak i Dorotea Strelec, a na sastanak se redovito pozivaju predstavnici Savjeta mladih Grada Varaždina i Dječjeg gradskog vijeća.