11. listopad 2022. | Autor: dd

Odbijena žalba T&H Investa, Grad Varaždin bio u pravu i zbrinjavanje bala se nastavlja

U Gradu Varaždinu zaprimljeno je rješenje Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave Republike Hrvatske kojim se odbija žalba T&H Invest d.o.o.  kao neosnovana na postupak javne nabave za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Brezje kraj Varaždina. 

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj  je u utorak, 11. listopada 2022. godine komentirao rješenje:

 

Jučerašnje rješenje kojim je Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave odbila žalbu žalitelja T&H Invest d.o.o.  kao neosnovanu te naredila žalitelju, dakle T&H Investu da plati troškove žalbenog postupka pokazuje da je Grad Varaždin od početka bio u pravu u svom načinu rješavanja zbrinjavanja bala.

Nakon što smo sa stručne strane odradili projekte i elaborate te dobili potvrdu Vlade Republike Hrvatske i Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša o sufinanciranju rješenja otpada od 40 posto, sada smo dobili i potvrdu da smo u potpunosti u pravu i s pravne strane. Sve navode kojima se pokušao zaustaviti proces zbrinjavanja bala DKOM je odbio. To nas je usporilo gotovo dva mjeseca. No, postupak ide dalje i do kraja godine ćemo imati odabranog izvođača za zbrinjavanje varaždinskih bala.