12. rujan 2018. | Autor: Dražen Dretar

Od Texasa do centra najkraćimputem

Stanovnici sjevernog dijela Varaždina, naselja Banfica i Texas, od danas će imati uređenu stazu koja im bitno skraćuje put do centra grada. 

Gradonačelnik dr.sc. Ivan Čehok sa svojim zamjenicima Sandrom Malenicom i Zlatanom Avarom u srijedu je obišao netom završenu asfaltiranu stazu koja od Trgovačkog centra Kaufland vodi uz 5. osnovnu školu prema centru grada.

Gradonačelnik Čehok je vidjevši učinjeno podijelio zadovoljstvo s građanima i izjavio: To nije bio tehnološki ni financijski velik i zahtjevan projekt.  Međutim, u prometnom smislu i u smislu olakšavanja komunikacije građana tog dijela grada prema centru to je jedna od ključnih stvari koje je trebalo već odavno napraviti. Nažalost, zbog nesređenih vlasničkih odnosa to se nije moglo brže. Uz pomoć 5. osnovne škole uspjeli smo iznaći rješenje pa smo novu ogradu malo pomaknuli i tako omogućili izgradnju staze. Ona će poslužiti svim stanovnicima ovih kvartova na sjevernom dijelu grada kada će dolaziti u trgovački centar, ali i  djeci, umirovljenicima i invalidnim osobama koji će sada nesmetano moći koristiti ovu šetnicu.

Gradonačelnik je upozorio da staza nije namijenjena za promet automobilima, već samo pješacima i biciklistima. Za uređenje staze u dužini 200 metara utrošeno je 160 tisuća kuna iz proračuna, a za uređenje ograde škole nešto više od 200 tisuća. Gradonačelnik Čehok prilikom obilaska najavio je da će već slijedeće godine uz stazu biti uređena i javna rasvjeta.