20. prosinac 2016. | Autor: [email protected]

Od srijede stižu "dječje božićnice"

Grad Varaždin je 20. prosinca 2016. godine predao na poštu 6.732 poštanske uputnice putem kojih će se varaždinskoj djeci isplaćivati „dječje božićnice“ u iznosu od 120 kuna.

„Dječje božićnice“ poštari će početi isporučivati putem poštanskih uputnica od srijede, 21. prosinca 2016. godine na ime podnositelja zahtjeva i adresu navedenu na zahtjevu.

To je prvi dio obrađenih zahtjeva, njih 94%, i obuhvaća sve zahtjeve koji su predani preko škola i vrtića, kao i sve potpune zahtjeve koji su predani u Gradu Varaždinu do isteka roka natječaja. Svi ostali zahtjevi i zahtjevi koji su bili nepotpuni (nedostajalo je uvjerenje o prebivalištu) i za koje se trebala tražiti nadopuna dokumentacije preko MUP-a su također obrađeni i njihova će realizacija krenuti početkom slijedećeg tjedna (za ukupno 436 korisnika).