04. listopad 2017. | Autor: [email protected]

Od ponedjeljka novi vozni redu buseka

Od ponedjeljka 9. listopada 2017. godine popularni varaždinski „Buseki“ vozit će po novom voznom redu. Kao što su tražili građani, na liniji 2 koja prolazi Biškupcem, uvedene su dvije nove stanice i to na Trgu Ivana Perkovca i u Gospodarskoj ulici kod KTC-a.

Gradsko vijeće  Grada Varaždina 14. rujna 2017. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije za prijevoz putnika u javnom prometu na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/17) te je dana 3. listopada 2017. godine potpisan Dodatak ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti  prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Varaždina.

Navedeno je bilo potrebno da bi Koncesionar - trgovačko društvo Vincek d.o.o. i Grad Varaždin na osnovi primjedbi građana na vozni red „gradskih buseka“ prilagodili vozni red na svim linijama i uveli dva nova stajališta na liniji broj 2 i to stajalište Biškupec-Trg Ivana Perkovca i Biškupec-Gospodarska–KTC.

Stoga se obavještavaju svi korisnici „gradskih buseka“ da od 9. listopada 2017. godine počinju isti prometovati po novom voznom redu koji će biti objavljen na oglasnim pločama mjesnih odbora, nadstrešnicama na autobusnim stajalištima te na internetskim stranicama Grada Varaždina i koncesionara, a bit će i objavljen i u lokalnom tjedniku. Novi vozni red možete pronaći ovdje.

Grad Varaždin u suradnji s Koncesionarom, na osnovi primjedbi korisnika usluge, će i dalje kontinuirano raditi na poboljšanju javnog prijevoza, a u svrhu postizanja zadovoljstva korisnika uslugom.

VOZNI RED KOJI VRIJEDI OD 9. LISTOPADA 2017.

Linija 1 - Hrašćica - Optujska - Fabijanska - O. Župančića - E. Kumičića-bolnica - Z. Frankopana (A.K.Varaždin) - E. Kumičića - O. Župančića - Fabijanska - Optujska - Hrašćica

Linija 2 - Željeznički kolodvor - Z. Frankopana (A.K.Varaždin) - Jalkovec - Poljana Biškupečka - Črnec Biškupečki - Brezje - Željeznički kolodvor

Linija 3 - Gojanec - Z.Frankopana (A.K.Varaždin) - Bolnica - Banfica - Z.Frankopana (A.K.Varaždin) - Gojanec

Linija 4 - Zbelava - Donji Kućan - Gornji Kućan - Z.Frankopana (A.K.Varaždin) - Gornji Kućan - Donji Kućan - Zbelava

Linija 5 - Zbelava - Donji Kućan - Kućan Marof - Z.Frankopana (A.K.Varaždin) - Kućan Marof - Donji Kućan - Zbelava