11. prosinac 2015. | Autor: [email protected]

Od ponedjeljka božićnice za umirovljenike

božićnice za umirovljenike

Grad Varaždin će i ove godine povodom božićnih blagdana isplatiti „božićnice“ za umirovljenike Grada Varaždina čija mirovinska primanja iznose do 1.900,00 kuna mjesečno (inozemne mirovine isključene) i za osobe s invaliditetom koje su isključivo korisnici osobne invalidnine prema popisu Centra za socijalnu skrb. Za tu namjenu Grad Varaždin  je osigurao u proračunu iznos od 298.080,00 kn.

Putem poštanskih uputnica božićnicu u iznosu 120 kuna dobit će 2307  umirovljenika i 177 korisnika osobne invalidnine s područja Grada Varaždina.

Isplata „božićnica“  počinje   od  ponedjeljka   14. prosinca  2015. godine za umirovljenike na adrese koje imaju prijavljene u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, a za korisnike osobne invalidnine prema podacima Centra za socijalnu skrb.


Reklamacije se mogu podnijeti  svaki radni dan od  7.00 - 10.00 sati  od  21. prosinca  2015. godine do 7. siječnja 2016. godine  u Upravnom odjelu  za društvene djelatnosti Varaždin,  Petra Preradovića 10,  telefon: 042/ 658-043, 042/658-044.
Dokumenti potrebni za reklamaciju : osobna iskaznica, OIB i zadnji odrezak od mirovine.