06. listopad 2021. | Autor: Maja Hrešć

Od ponedjeljka, 11. listopada 2021. sve osnovne škole ponovno u jednoj smjeni

Zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera civilne zaštite Grada Varaždina Miroslav Marković u suradnji s ravnateljima osnovnih škola na području Grada Varaždina od početka školske godine kontinuirano prati epidemiološku situaciju u tim ustanovama.

Uzimajući u obzir epidemiološko stanje, a na prijedlog ravnatelja i uz suglasnost osnivača Grada Varaždina, Stožer civilne zaštite donio je novu odluku u vezi organizacije rada u osnovnim školama na području Grada Varaždina u uvjetima povezanim s bolesti COVID-19. Tako će od ponedjeljka, 11. listopada 2021. II., IV. i VI. osnovna škola ponovno organizirati rad u jednoj smjeni. 

Odluka Stožera civilne zaštite Grada Varaždina u vezi organizacije rada u osnovnim školama na području Grada Varaždina u uvjetima povezanim s bolesti COVID-19 od 6. listopada 2021. godine dostupna je na linku:

https://varazdin.hr/upload/2021/10/06102021-odluka_u_vezi_organizacije_rada_u_os-jedn_615d8c0a44336.pdf