03. svibanj 2018. | Autor: dr. sc. Tomislav Bogović

Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Otvoren je Javni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2018. godinu na koji se mogu prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).

Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kn, najviši iznos koji se može dodijeliti je 50.000,00 kn, a intenzitet potpore može biti i do 100%. Prijave se zaprimaju od 02. svibnja do 15. lipnja 2018. godine.

Poveznica na natječaj: https://www.mingo.hr/page/objava-otvorenog-javnog-poziva-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta-za-2018