10. studeni 2017. | Autor: [email protected]

Obuka članova Gradskog vijeća Grada Varaždina

Udruga gradova u Republici Hrvatskoj danas, 10. studenog 2017. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina, provodi obuku članova Gradskog vijeća Grada Varaždina.

 

Cilj obuke je detaljnije upoznati članove Gradskog vijeća sa cjelokupnim sustavom lokalne samouprave, djelokrugom gradova kao jedinica lokalne samouprave, a osobito sa značenjem same funkcije gradskog vijećnika, s ustrojstvom tijela gradske vlasti i njihovim međusobnim odnosima, mjesnom samoupravom i savjetima mladih. Nadalje, detaljnije ih upoznati s državnim nadzorom nad lokalnom samoupravom, komunalnim i vodnim gospodarstvom, financiranjem gradova, EU fondovima te proračunom grada kao strateškom dokumentu te važnosti strateškog planiranja.