19. prosinac 2014.

Obnovljeno dječje igralište u Trakošćanskoj ulici

ralište Trakošćanska web

19.12.2014.- Prigodnom konferencijom za novinare na dječjem igralištu u Trakošćanskoj ulici u Varaždinu danas je obilježen završetak uspješne suradnje tvrtke Globalna Hrana d.o.o. nositelja franšize McDonald's za Hrvatsku i Grada Varaždina na uređenju igrališta.
Gradonačelnik Varaždina Goran Habuš zahvalio je kompaniji koja zastupa McDonald's u Hrvatskoj na suradnji i pomoći pri uređenju dječjeg igrališta kojeg koriste brojna djeca iz dijela grada u kojem se nalazi i poznati restoran. 
„McDonald's je rano prepoznao važnost suradnje sa lokalnom zajednicom u kojoj se nalaze naši objekti, a ovaj projekt još je jedan način da se odužimo građanima Varaždina na njihovoj vjernosti. Posebno nas veseli što su upravo građani izabrali ovaj projekt jer je i namijenjen njihovoj dobrobiti. I dalje ćemo podržavati ovakve akcije.“, naglasio je Pavel Pavliček, član uprave tvrtke Globalna Hrana d.o.o. nositelja franšize McDonald's za Hrvatsku. Voditeljica marketinga i odnosa s javnošću McDonald'sa Hrvatska, Globalna hrana d.o.o. Ivana Šapina na konferenciji je govorila o društveno odgovornom ponašanju i nastojanju da kompanije pridonese razvoju lokalne zajednice.
O izvedbi projekta govorili su Mario Sambolec, pročelnik i Emanuela Grđan, savjetnica za prostorno uređenje Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina. U ime izvođača radova konferenciji je prisustvovala Asja Kermek, direktorica tvrtke Pamex-mix d.o.o.
Kompanija Globalna hrana d.o.o., nositelj franšize McDonalds'a za područje RH je početkom srpnja pokrenula kampanju “Za naš ljepši kvart”. Naime, kompanija je ove godine u skladu s McDonald'sovom globalnom politikom društveno-odgovornog poslovanja odlučila uložiti u lokalnu zajednicu u kojoj se nalaze restorani franšize i na taj način doprinijeti kvaliteti života u gradu. Tako je u suradnji sa UO za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina građanima Varaždina predložila 3 projekta od kojih su sami građani odabrali onu za koju smatraju da im je najpotrebnija. Između ponuđene antistresne gumene podloge za dječje igralište u Trakošćanskoj ulici, stupova za servisiranje bicikala te  šetnice za pse u perivoju Marka Culeja građani su odabrali gumenu podlogu.
U dogovoru s Gradom kompanija Globalna hrana d.o.o. donirala je Gradu Varaždinu gumene ploče  dimenzija 50x50x3 cm, crveno-smeđe boje, ukupne vrijednosti 20.000,00 kuna za pokrivanje površine od  65 m2 ispod velikog igrala dječjeg igrališta u Trakošćanskoj ulici u Varaždinu, a Grad Varaždin se obvezao gumene ploče ugraditi. Antistresnu podlogu izradila je tvrtka Panex-mix d.o.o. iz Čakovca koja je ujedno postavila i gumenu antistresnu podlogu ispod malog igrala te temeljito obnovila veliko i malo igralo.
U konačnici je uz donaciju od 20.000,00 kn od Globalne hrane d.o.o., Grad uložio još  40.000,00 kn kako bi se igralište obnovilo.
Za neku drugu priliku potrebno je još obnoviti dvije male sprave na oprugama te ispod njih postaviti gumenu podlog.
Igralište u Trakošćanskoj ulici postavljeno je 1998 g., a dopunjeno je 2007.g.