04. studeni 2021. | Autor: Maja Hrešć

Obnova pročelja iz sredstava spomeničke rente

U centru Varaždina trenutno se na više lokacija provodi sanacija pročelja u sklopu Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina.

Sufinanciranje Programa obavlja se bespovratnim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Varaždina za proračunsku godinu iz sredstava spomeničke rente.

Grad Varaždin pritom sufinancira iznos od ukupno potrebnih sredstava za provođenje Programa:

a) do maksimalno 50% iznosa -  radovi na pročeljima i krovu građevina koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro;

b) do maksimalno 40% iznosa - radovi na pročeljima i krovu građevina koje nisu pojedinačno kulturno dobro, a nalaze se u zonama A i B;

c) do maksimalno 15% - iznosa radovi na uličnim pročeljima i krovu građevina koje nisu pojedinačno kulturno dobro, a nalaze se na području kulturno-povijesne cjeline u zoni C.

Gradonačelnik dr.sc. Neven Bosilj istaknuo je kako mu je drago da građani koriste ovu mogućnost subvencioniranja i kako Grad želi pomoći vlasnicima u obnovi da centar Varaždina bude ljepši, uređeniji, siguran za prolaznike. Kazao je kako je često problem u suvlasničkim odnosima jer u skladu sa zakonskim odredbama, za velike popravke u zgradi koja ima više suvlasnika treba biti 100% suglasnost suvlasnika.“Grad Varaždin i dalje će provoditi Program sanacije i obnove pročelja i krovova građevina, a pozivam građane da prate javne pozive i odazovu se u što većem broju jer uređen grad na ponos je svim Varaždincima, ne samo vlasnicima objekata.“ – rekao je gradonačelnik.

Novi javni poziv na koji će se građani moći javiti bit će objavljen u veljači 2022. godine.