03. srpanj 2020. | Autor: ddretar

Obnova druge osnovne škole

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

U petak su u II. osnovnoj školi u Varaždinu potpisani ugovori o izvođenju radova na energetskoj obnovi zgrade u vrijednosti 14,6 milijuna kuna.  

Nakon pozdravnih riječi ravnatelja Ernesta Habeka, gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Ivan Čehok potpisao je ugovore s Danijelom Risekom iz Hidroinga te predstavnicima tvrtki koje će obavljati stručni i projektanstki nadzor, Mariom Herakom uz Building d.o.o. i Zlatkom Šarulićem iz Studio Nexar d.o.o. Radovi će se izvoditi 180 dana, a 50 posto troškova energetske obnove sufinancirani su zahvaljujući europskim kohezijskim fondovima. Uštede u energiji kretat će se oko 40 posto.

Prilikom potpisivanja ugovora, gradonačelnik Čehok je izjavio: "Nakon VI. osnovne škole ovo je druga najveća škola u gradu koja ima i zvjezdarnicu. Škola se obnavlja energetski, što je dosta opsežan posao. Dogovorili smo s izvođačima da krenu s unutrašnjim radovima kako bi se djeca u rujnu, nadamo se, mogla vratiti na nastavu. Ovime praktički zatvaramo ciklus obnove svih varaždinskih obrazovnih objekata. Dobili smo dobre ponude, od 12 ponuđača odabran je najpovoljniji, a cijena je niža, što znači da smo dobro procijenili i napravili dobar natječaj." - rekao je gradonačelnik.

Grad Varaždin prijavio je projekt Energetske obnove zgrade II. osnovne škole Varaždin na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje izvora energije u zgradama javnog sektora“, referentne oznake KK.04.2.1.04. Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, otvoren za novo zaprimanje projektnih prijedloga 4. rujna 2018. godine, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", Prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskog prioriteta 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnog cilja 4c1 Smanjenje  potrošnje energije u zgradama javnog  sektora.

Od same prijave projekta do potpisa ugovora prošlo je gotovo godina dana te su dana 9. kolovoza 2019. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grad Varaždin potpisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – referentni broj KK.04.2.1.04.0607 za projekt Energetska obnova zgrade II. osnovne škole Varaždin na adresi Augusta Cesarca10, Varaždin.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 17.883.975,87 kuna, a odobreni ukupni prihvatljivi troškovi iznose 17.540.453,37 kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je nakon ocjene projektnog prijedloga predložio dodjeljivanje bespovratnih sredstava u iznosu od 9.703.974,25 kuna.

Zgrada II. osnovne škole je energetskog razreda D, izgrađena 1932. i u dva navrata dograđena 1995. i 2007. godine. Zgrada se sastoji iz matične zgrade i dograđenog aneksa s dvoranom i učionicama. Pohađa je 730 učenika u 32 odjela, a ima 80 zaposlenika.

Projektom energetske obnove bit će obuhvaćen prostor cijele škole,ugradit će se toplinski izolirana ovojnica zgrade, rekonstruirati plinska kondenzacijska kotlovnica, instalirati lokalna mehanička ventilacija s rekuperacijom i povećati energetska učinkovitost rasvjete kako bi osjetno smanjili troškove grijanja i električne energije.

Projektirana godišnja ušteda na grijanju/hlađenju iznosit će 75,67 %, a ujedno će se stvoriti bolji uvjeti za odgojno-obrazovnu djelatnost kod djece, povećati kvalitetu, sigurnost i učinkovitost postojećih sustava i objekta te podići opći komfor življenja u objektu.

Projektirano smanjenje emisije CO2 na godišnjoj razini iznosi 75,00 %.