04. travanj 2022. | Autor: Maja Hrešć

Objavljeni javni pozivi za participativni proračun za djecu i mlade

Grad Varaždin objavio je Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2022. godinu čime će se omogućiti aktivno uključivanje mladih u odlučivanje o tome koji će se projekti za mlade financirati iz proračuna Grada Varaždina.

Takav proračun predstavlja uspješan mehanizam identificiranja i realiziranja potreba mladih i zadovoljenje njihovih potreba na lokalnoj razini.

U okviru ovog Javnog poziva raspodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna. Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta nije određen, dok najveći iznos traženih sredstava iznosi 20.000,00 kn. Predlagatelj može od Grada Varaždina zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta.

Prijedlog projektne aktivnosti/projekta koji će se financirati u sklopu Participativnog proračuna za mlade mogu podnijeti:

  • mladi od 15 do 30 godina s prebivalištem/boravištem na području Grada Varaždina
  • odgojno-obrazovne ustanove sa sjedištem na području Grada Varaždina
  • organizacije civilnog društva koje provode aktivnosti s mladima i za mlade te ispunjavaju preduvjete za financiranje iz javnih izvora, sa sjedištem na području Grada Varaždina.

Sva pitanja vezana uz prijavu mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na email adresu [email protected], najkasnije do 21. travnja 2022. godine.

Također, objavljen je Javni poziv za prijavu prijedloga za dječji participativni proračun za 2022. godinu. Grad Varaždin provodi brojne aktivnosti s ciljem osiguravanja što kvalitetnijeg života djece na području Grada, podizanjem svijesti zajednice o poboljšanju položaja djece, stvaranjem poticajnog i prijateljskog okruženja za rast i razvoj djece. Varaždin je grad-prijatelj djece od 2005. godine, a participativnim proračunom za djecu još bolje će se odgovoriti na stvarne potrebe djece, promicati socijalna i demokratska uključenost te osigurati efikasnija potrošnja javnog novca.

U okviru ovog Javnog poziva, za dječji participativni proračun raspodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna. Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta nije određen, dok najveći iznos traženih sredstava iznosi 10.000,00 kn. Predlagatelj može od Grada Varaždina zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta.

Prijedlog projektne aktivnosti/projekta koji će se financirati u sklopu Dječjeg participativnog proračuna mogu podnijeti:

  • djeca do 15 godina s prebivalištem na području Grada Varaždina
  • odgojno-obrazovne ustanove sa sjedištem na području Grada Varaždina
  • organizacije civilnog društva koje provode aktivnosti s djecom i za djecu te ispunjavaju preduvjete za financiranje iz javnih izvora, sa sjedištem na području Grada Varaždina.

Sva pitanja vezana uz prijavu na ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu [email protected] najkasnije do 21. travnja 2022. godine.

Javni pozivi i obrasci za prijavu objavljeni su na web stranici Grada Varaždina https://varazdin.hr/javni-pozivi/, a krajnji rok za dostavu prijava je ponedjeljak, 25. travnja 2022. godine do 23:59 sati.