28. studeni 2016. | Autor: [email protected]

Objavljen poziv na nadmetanje za izvođenje radova na šestoj osnovnoj školi

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 25. studenog 2016. godine objavljen je Poziv na nadmetanje za postupak: Rekonstrukcija postojeće školske zgrade i dogradnja sportske dvorane VI. osnovne škole Varaždin – 1. faza.

Važno je naglasiti da će u navedenoj prvoj fazi biti rekonstruirana postojeća školska zgrada.

U prvoj fazi predviđa se dogradnja kata iznad glavnog ulaza u školu sa izgradnjom dodatnih učionica, rekonstrukcija postojeće školske kuhinje, dogradnja četiri vanjska evakuacijska stubišta, te radovi kojima se osigurava cjelovita primjena mjera zaštite od požara. Također su predviđeni zahvati u postojećem prizemlju škole kako bi se osigurale dodatne učionice i kabineti te prostor za arhivu.

Procijenjena vrijednost radova bez PDV-a je 6 milijuna 858 tisuća, a sredstva su osigurana u gradskom proračunu. Provodi se otvoreni postupak  javne nabave, a ukoliko ne bude žalbi, očekuje se da će ugovor s izvođačem radova biti potpisan početkom slijedeće godine.

Za slijedeće faze uređenja šeste osnovne škole, a riječ je o uklanjanju starog spremnika goriva, izgradnji sportske dvorane i hortikulturnom uređenju okoliša škole  javni pozivi za nadmetanje bit će objavljeni naknadno.

Javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za izvođenje radova u 1. fazi zakazano je, ukoliko ne dođe do izmjena, za petak, 16. prosinca 2016. godine u 12 sati u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina.