03. listopad 2023. | Autor: dd

Objavljen javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2024. godinu

Grad Varaždin objavio je na službenim mrežnim stranicama Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2024. godinu.

Pozivaju se ustanove u kulturi kojima Grad Varaždin nije osnivač, udruge u kulturi i umjetničke organizacije te samostalni umjetnici i ostale pravne i fizičke osobe koje se bave kulturnim djelatnostima, da dostave prijedloge svojih programa i projekata, radi mogućeg uvrštavanja u Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu. Pod javnim potrebama u kulturi, koje se financiraju sredstvima iz Proračuna Grada Varaždina, podrazumijevaju se kulturni programi i projekti od interesa za Grad Varaždin. 

 

Javni poziv, kao i upute za prijavitelje, sva ostala dokumentacija i obrasci, objavljeni su na mrežnim stranicama Grada Varaždina, na poveznici:

 

https://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-predlaganje-javnih-potreba-10717/

 

Rok za prijavu je 31. listopada 2023. godine.

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava objavit će se u zakonskom roku, a najkasnije u roku od 90 dana od donošenja Proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu.