01. veljača 2022.

Objavljen Javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave - direktora trgovačkog društva Tehnološki park Varaždin d.o.o.