11. kolovoz 2023. | Autor: dd

Obilježen Međunarodni dan mladih

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih, u petak 11. kolovoza 2023. u palači Patačić zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina Miroslav Marković održao je sastanak s članovima Odbora za mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina, Savjeta mladih Grada Varaždina i predstavnicima Centra za mlade i nezavisnu kulturu P4. Zajedno s pročelnicom UO za društvene djelatnosti Danijelom Vusić s njima je razgovarao o položaj i politike za mlade u Gradu Varaždinu.

Bilo je riječi projektima koje Grad Varaždin provodi u interesu djece i mladih tijekom cijele godine pri čemu je ključna podrška i uvažavanje stavova mladih te njihovih interesa. Grad Varaždin, istaknuto je na sastanku, i dalje će financijski podupirati projekte udruga mladih. U tom smislu ocijenjeno je kako je participativni proračun dobar model rada u kojemu se mlade i djecu uključuju u proces donošenja financijskih odluka Grada Varaždina, odnosno proračunskih dokumenata.  Između ostalog istaknuta je dobra suradnja i uvažavanje između članova Odbora za mlade Gradskog vijeća i Savjeta mladih Grada Varaždina. Najavljene su i neke od budućih aktivnosti mladih u Varaždinu pa su tako iz Centra P4 najavili projekat „Kvart na brzaka“ a ponovit će se i simulacija rada u Gradskom vijeću na kojoj će mladi i djeca moći raspravljati o svojim interesima s nosiocima izvršne vlasti.

Grad Varaždin sustavno vodi brigu o zahtjevima i interesima mladih ljudi i djece, pruža institucionalnu i financijsku pomoć projektima i udrugama te će u tom smjeru intenzivirati svoje politike kako bi Varaždin i nadalje s pravom nosio epitet grada mladih.