02. prosinac 2016. | Autor: [email protected]

Obilježen dan invalidnih osoba

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježen je u petak u Gradskoj vijećnici prijemom za predsjednike Povjerenstva za osobe s invaliditetom koje su priredili gradonačelnik Goran Habuš i Josip Hehet, predsjednik Gradskog vijeća.

Članovi povjerenstva, koji su većinom predsjednici i predstavnici udruga invalida iz grada Varaždina, pohvalili su gradsku upravu i gradonačelnika o cjelogodišnjoj brizi o životnim uvjetnima osoba s invaliditetom.

Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), savjetodavno i stručno tijelo gradonačelnika s ciljem bolje suradnje lokalne samouprave i organizacija civilnog društva te radi poboljšanja kvalitete življenja osoba s invaliditetom.

Djelokrug rada i zadaće Povjerenstva su:

promicanje prava osoba s invaliditetom na ravnopravnost,

provođenje aktivnosti usmjerenih na dobrobit osoba s invaliditetom,

praćenje provedbe postojećih zakonskih propisa koji se odnose nas dobrobit osoba s invaliditetom,

davanje mišljenja o nacrtima zakona, drugim propisima, pravilnicima i slično,

praćenje provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom i predlaganje načina izvršavanja mjera i aktivnosti,

prikupljanje podataka i proučavanje iskustava drugih zemalja u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom,

surađivanje s udrugama te rad na jačanju civilnog društva i izvaninstitucionalne skrbi za osobe s invaliditetom i

djelovanje u cilju senzibilizacije javnosti po pitanju problematike osoba s invaliditetom.