01. ožujak 2013.

Obilježen dan civilne zaštite

dan civilne zaštite

01.03.2013.-Zajedničkom svečanom sjednicom stožera civilne zaštite i spašavanja Grada varaždina i Varaždinske županije obilježen je u petak Međunarodni dan civilne zaštite. U ime Grada Varaždina uzvanicima u skupštinskoj dvorani Varaždinske županije obratio se Vjeran Radelić, načelnik stožera zaštite i spašavanja Grada Varaždina.
Tijekom prošle dvije godine pokrenute su mnogobrojne akcije s ciljem uređenja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Varaždina. Krajem 2011. godine Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Grada Varaždina. 2012. godine imenovani su novi voditelji skloništa te je nastavno tome popunjen i specijalistički tim civilne zaštite za logistiku. – naglasio je Radelić. U nastavku svečanosti uručena su priznanja pojedincima i organizacijama koji su svojim djelovanjem značajno pomogle podizanju nivoa zaštite i spašavanja osoba na području Varaždina i županije.
U nastavku proslave, na Trgu kralja Tomislava gdje je priključio i gradonačelnik Goran Habuš, održana je smotra operativnih snaga zaštite i spašavanja uz prezentaciju opremljenosti vatrogasaca, policije, gorske službe spašavanja, civilne zaštite, hitne pomoći i drugih službi koje bi reagirale u slučaju potrebe za zaštitom i spašavanjem građana.