25. studeni 2016. | Autor: [email protected]

Obilježen Dan borbe protiv nasilja

Međunarodni dan borbe protiv nasilja (25. studenog) obilježen je u petak u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina predavanjem defektologa Roberta Čuseka pod nazivom „NE nasilju“.

Predavanje je održano na inicijativu Centra za socijalnu skrb Varaždin – Podružnice Obiteljskog Centra i Grada Varaždina.

Bilo je namijenjeno učenicima osnovnih škola – članovima Dječjeg gradskog vijeća. Cilj predavanja je bio da djeca i mladi shvate da je svaki oblik obiteljskog i međuvršnjačkog nasilja izrazito štetan i opasan, kako za samu žrtvu tako i za cijelu obitelj u kojoj je to nasilje prisutno. Kako je istaknuto, nasilje treba prijaviti nadležnim institucijama jer je to jedini način da bi se zaštitila žrtva i pružila joj se pomoć i podrška, a prema počinitelju izrekle odgovarajuće mjere.

U predavanju je jasno istaknuta poruka da pravovremenom reakcijom i prijavom nasilja možemo nekome spasiti život, stoga je bitno da se svi zalažemo za nultu toleranciju na nasilje.