04. svibanj 2022.

Obilježavanje blagdana svetog Florijana – zaštitnika vatrogasaca

U sklopu obilježavanja dana vatrogastva u Gradu Varaždinu gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak organizirali su danas, 4. svibnja 2022. godine, zajednički prijem u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina za članove Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina, Gradske vatrogasne zajednice Varaždin i članove dobrovoljnih vatrogasnih društva te im čestitali njihov dan, dan vatrogastva i zahvalili im za sve što čine za sigurnost svi nas, svih građana grada Varaždina i žitelja Varaždinske županije te im zaželjeli puno uspjeha u daljnjem radu.

„Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što smo danas organizirali zajednički prijem za predstavnike Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina na čelu sa zapovjednikom Ivicom Labašom, predstavnike Gradske vatrogasne zajednice na čelu sa zamjenikom predsjednika Mirkom Svetecom i predstavnike dobrovoljnih vatrogasnih društva. Grad Varaždin je korijen vatrogastva i dalje će biti predvodnik vatrogastva na području Varaždinske županije. Varaždinke i Varaždinci mogu mirno spavati uz takvu snagu vatrogastva te im zahvaljujem na svemu što su do sada učinili i što će u budućnosti činiti za sigurnost naših građana. Prijavljeno je i projektiranje novog Vatrogasnog centra te Grad čini sve kako bi se osigurala potrebna financijska sredstva za izgradnju Centra.“ - istaknuo je gradonačelnik Neven Bosilj.

„Vatrogasci su uz Hitnu medicinsku službu, HGSS i Crveni križ jedna od najvažnijih sastavnica zaštite i spašavanja. Na području Varaždinske županije djeluje 6 gradskih vatrogasnih zajednica, 17 općinskih vatrogasnih zajednica i 5 Dobrovoljnih vatrogasnih društva u kojima djeluje sveukupno 9 900 vatrogasaca. To je snaga vatrogastva na našem području. Naglašavam kako ljudski život nema cijenu te zato trebamo opremiti i osposobiti sve sastavnice zaštite i spašavanja. Vatrogasci su poziv uz koji se vežu prvenstveno 3 pojma: sigurnost, humanost i požrtvovnost te im čestitam na svemu što čine za naše građane i njihovu sigurnost“ - naglasio je župan Anđelko Stričak.

„Ovo je prvi puta da Grad i Županija organiziraju zajednički prijem za vatrogasce te im zahvaljujem na tome, posebice što ističu da je vatrogastvo jedna od glavnih sastavnica sigurnosti građana. Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina ima ukupno 61 zaposlenu osobu i vozni park milijunske vrijednosti te je najavljena izgradnja novog Vatrogasnog centra za budućnost vatrogastva. Nadamo se da će Država, Županija i Grad osigurati sredstva za izgradnju Centra. Gotovo da nema izazova koji mi vjerojatno ne možemo savladati. Za nadolazeće katastrofe svojim ljudstvom i opremom garantiramo dobru sigurnost za što smo i osposobljeni i plaćeni. Veliki obol daju i dobrovoljna vatrogasna društva te im se ovom prigodom zahvaljujem jer su dodatna sigurnost za sve građane grada i šire okolice, a Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina svojom tehnikom, ljudstvom i opremom ima ključnu ulogu za sigurnost svih žitelja Varaždinske županije. Nadamo se da ćemo i dalje imati ovako uspješnu suradnju sa Gradom i Županijom te svim vatrogascima još jednom čestitam blagdana svetog  Florijana – zaštitnika vatrogasaca.“ – zaključio je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Ivica Labaš.

Gradonačelnik i Župan zajedno su obišli i smotru vatrogasnih vozila i opreme na Kapucinskom trgu i prisustvovali prezentaciji prikaza mogućnosti intervencije u akcidentima s opasnim tvarima, tehničkim intervencijama u prometu, spašavanju iz voda i na vodi, intervencije iz dubina i sa visina.