14. lipanj 2016. | Autor: [email protected]

Obilazak radova na prometnicama

obilazak radova

Gradonačelnik Goran Habuš zajedno sa Mariom Sambolcem, pročelnikom Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam, obišao je radove na komunalnoj infrastrukturi u gradu i prigradskim naseljima. Gradonačelnik je posjetio radove u Ulici Matka Laginje, Park Vatroslava Jagića, raskrižje Ulice Krešimira Filića i Ulice Tina Ujevića, Ulica Ljube Babića te Hrašćicu gdje su završeni radovi u Ulici Zvonka Milkovića.

U daljnjem tekstu možete vidjeti izvješće o radovima na komunalnoj infrastrukturi u 2016. godini:

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:

- Realizirani radovi u 2016. godini

 1. Rekonstrukcija Ulice Ognjena Price, u Varaždinu.

Grad Varaždin je obzirom na izviješća ophodara, zahtjev nadležnog Mjesnog odbora, kao i pritužbe građana na stanje kolnika u Ulici Ognjena Price, u tijeku 2015. godine, izvršio uvid i utvrdio potrebu za izvođenjem radova na rekonstrukciji predmetne ulice, na dionici od Kukuljevićeve ulice do Špinčićeve ulice. Također je od strane Varkom d.d. Varaždin i Termoplin d.d. Varaždin, ustanovljena potreba za rekonstrukcijom vodovodne i kanalizacijske mreže sa priključcima, kao i plinske mreže sa priključcima.Obzirom na navedeno, donešena je odluka da se u tijeku studenog 2015. godine krene u izvođenje navedenih radova, te su isti izvedeni do kraja prosinca 2015. godine, kroz Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2015. godinu. Radovi su obavljeni na rekonstrukciji dijela Ulice Ognjena Price, na dionici od Kukuljevićeve ulice do Trenkove ulice (I faza), dužine 171,70 m , širine kolnika 6,00 m, sa obostranim pješačkim stazama širine 0,91 m – 2,00 m. Obavljeni su radovi na glodanju postojećeg habajućeg sloja asfalta, iskopu i nasipu za izradu tamponskog sloja nove kolničke konstrukcije, postavi novih rubnjaka, uređenju oborinske odvodnje, asfaltiranju kolnika novim nosivim i habajućim slojem asfalta, te asfaltiranju nogostupa.

Izvođenje radova na II fazi rekonstrukcije, na dionici od Trenkove ulice do Špinčićeve ulice, dužine 130,00 m , širine kolnika 6,00 m, sa obostranim pješačkim stazama širine 0,91 m – 2,00 m , započelo je dana 04.04.2016. godine. Izvedeni su radovi u istom opsegu kao i u I fazi, uz dodatak da je na ovoj dionici izvršena i rekonstrukcija plinske mreže sa priključcima. Radovi su završeni dana 31.05.2016. godine. Radove na II fazi rekonstrukcije prometnice u potpunosti je financirao Grad Varaždin, u predviđenom iznosu od 636.000,00 kuna, a izveo ih je ugovorni izvoditelj radova na održavanju nerazvrstanih cesta, TD Colas Hrvatska d.d. Radove na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacijske mreže sa priključcima financirao je i izveo Varkom d.d. Varaždin, dok je radove na rekonstrukciji plinske mreže sa priključcima financirao i izveo Termoplin d.d. Varaždin.

 

 1. Rekonstrukcija Ulice Zvonka Milkovića, u Hrašćici.

a) Temelj: - Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2016. godinu,

b) Predmet radova: - Rekonstrukcija Ulice Zvonka Milkovića, u Hrašćici, dužine 324,26 m , širine kolnika 5,50 m, sa obostranim pješačkim stazama širine 0,00-1,40 m, glodanje postojećeg habajućeg sloja asfalta, iskop i nasip za izradu tamponskog sloja nove kolničke konstrukcije, postava novih rubnjaka, uređenje oborinske odvodnje kolnika i nogostupa, asfaltiranje kolnika novim nosivim i habajućim slojem asfalta, te asfaltiranje nogostupa.

c) Financiranje: -Grad Varaždin 1.100.000,00 kn

d) Početak radova: IV 2016. god.

e) Završetak radova: VI 2016. god.

 

 1. Uređenje dijela Radničke ulice, u Kućan Marofu.

a) Temelj: - Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2016. godinu,

b) Predmet radova: - Uređenje dijela Radničke ulice, u Kućan Marofu, dužine cca. 580,00 m , širine kolnika 3,00 m, iskopom i pripremom tamponske podloge za asfaltiranje, asfaltiranje kolnika novim nosivim i habajućim slojem asfalta.

c) Financiranje: -Grad Varaždin 250.000,00 kn

d) Početak radova: IV 2016. god.

e) Završetak radova: IV 2016. god.

 

 1. Rekonstrukcija dijela Ulice Ljudevita Gaja, u Kućan Marofu.

a) Temelj: - Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2016. godinu,

b) Predmet radova: - Rekonstrukcija dijela Ulice Ljudevita Gaja, u Kućan Marofu, dionica od Gospodarske ulice do Marofske ulice, dužine cca. 440,00 m, širine kolnika 6,00 m, glodanje postojećeg habajućeg sloja asfalta, asfaltiranje kolnika novim podravnavajućim slojem asfalta, kao i habajućim slojem asfalta.

c) Financiranje: -Grad Varaždin 626.000,00 kn

d) Početak radova: IV 2016. god.

e) Završetak radova: V 2016. god.

 

 1. Uređenje nogostupa u Ulici B. Kašića, u Varaždinu.

a) Temelj: - Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2016. godinu. Na osnovu zahtjeva stanara predmetne ulice i V Mjesnog odbora, a u svrhu omogućavanja kretanja pješaka nogostupom, naročito djece prilikom dolaska i odlaska u školu, osigurana su sredstva unutar programa održavanja komunalne infrastrukture Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam za izvođenje navedenih radova.

b) Predmet radova: - Uređenje nogostupa u Ulici B. Kašića (zapadna strana prometnice), u Varaždinu, dužine 170,00 m , širine 2,50 m , iskop i nasip za izradu tamponskog sloja nogostupa, popravak oštećenih rubnjaka, asfaltiranje nogostupa nosivim i habajućim slojem asfalta.

c) Financiranje: -  Grad Varaždin 120.000,00 kn

d) Početak radova: IV 2016. god.

e) Završetak radova: IV 2016. god.

 

 1. Sanacija dijela servisne ceste u Brezju.

a) Temelj: - Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2016. godinu,

b) Predmet radova: - Sanacija dijela servisne ceste u Brezju (od Cehovske ulice do Com-proma), dužine 800,00 m , širine kolnika 7,00 m. Obavljeni se radovi na čišćenju od raslinja, sanaciji oborinske odvodnje i rubnjaka,  te iskop i nasip za izradu tamponskog sloja kolničke konstrukcije, čime je omogućeno korištenje i neasfaltiranog dijela prometnice za bicikliste, iz pravca grada do Com-proma.

c) Financiranje: -  Grad Varaždin 49.000,00 kn

d) Početak radova: IV 2016. god.

e) Završetak radova: IV 2016. god.

 

 • Radovi u tijeku:
 1. Rekonstrukcija raskrižja Ulice Krešimira Filića i Ulice Tina Ujevića, u Varaždinu.

a) Temelj: - Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2016. godinu. Na osnovu zahtjeva PU Varaždinske, a u svrhu ispravljanja krivine na predmetnom raskrižju, osigurana su sredstva unutar programa održavanja komunalne infrastrukture Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam za izvođenje navedenih radova.

b) Predmet radova: - Izmicanje kolnika Ulice Krešimira Filića istočnije razgradnjom dijela postojeće kolničke konstrukcije, iskopom i nasipom za izradu tamponskog sloja kolnika Ulice Krešimira Filića, u Varaždinu, dužine 40,50 m , širine 6,00 m , uređenje oborinske odvodnje, postava rubnjaka, te asfaltiranje navedenog.

c) Financiranje: -Grad Varaždin 350.000,00 kn

d) Početak radova: V 2016. god.

e) Završetak radova: VI 2016. god.

 

 1. Uređenje pristupa Ulici Ljube Babića, u Varaždinu.

a) Temelj: - Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2016. godinu. Na osnovu zahtjeva stanara predmetne ulice i VII Mjesnog odbora Biškupec, a u svrhu omogućavanja kolnog pristupa u navedenu ulicu, osigurana su sredstva unutar programa održavanja komunalne infrastrukture Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam za izvođenje navedenih radova.

b) Predmet radova: - Rušenje postojeće ograde, iskop i nasip za izradu tamponskog sloja kolnika Ulice Ljube Babića, u Varaždinu, dužine 31,00 m , širine 6,00 m , postava nove ograde, uređenje priključka na Gospodarsku ulicu postavom rubnjaka, te asfaltiranjem navedenog.

c) Financiranje: - Grad Varaždin 100.000,00 kn

d) Početak radova: V 2016. god.

e) Završetak radova: VI 2016. god.

 

 1. Uređenje parkirališta u Biškupečkoj ulici, u Varaždinu.

a) Temelj: - Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2016. godinu. Na osnovu zahtjeva korisnika groblja u Biškupcu VII Mjesnog odbora Biškupec, a u svrhu omogućavanja parkiranja većeg broja vozila, osigurana su sredstva unutar programa održavanja komunalne infrastrukture Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam za izvođenje navedenih radova, na mjestu otkupljene i srušene kuće u Biškupečkoj ulici.

b) Predmet radova: - Rušenje postojećeg parapeta kuće, iskop i nasip za izradu tamponskog sloja parkirališta u Biškupečkoj  ulici, u Varaždinu, dimenzija 66,00x17,00 m, te uređenje priključka na Gospodarsku ulicu.

c) Financiranje: -Grad Varaždin 80.000,00 kn

d) Početak radova: V 2016. god.

e) Završetak radova: VI 2016. god.

 

 1. Uređenje nogostupa u Ulici M. Laginje, u Varaždinu.

a) Temelj: - Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2016. godinu. Na osnovu zahtjeva stanara predmetne ulice i IV Mjesnog odbora, a u svrhu omogućavanja kretanja pješaka nogostupom, nakon uređenja drvoreda, osigurana su sredstva unutar programa održavanja komunalne infrastrukture Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam za izvođenje navedenih radova.

b) Predmet radova: - Uređenje nogostupa u Ulici M. Laginje (istočna strana prometnice), u Varaždinu, dužine 200,00 m , širine 2,00 m , iskop i nasip za izradu tamponskog sloja nogostupa, postava parkovnih rubnjaka, asfaltiranje nogostupa nosivim i habajućim slojem asfalta.

c) Financiranje: - Grad Varaždin 220.000,00 kn

d) Početak radova: V 2016. god.

e) Završetak radova: VI 2016. god.

 

 1. Uređenje nogostupa u Parku Vatroslava Jagića, u Varaždinu.

Temelj: - Program održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina za 2016. godinu. Obzirom na devastaciju pješačke staze u parku Vatroslava Jagića nastalu prilikom izgradnja hotela „Park“ , Grad Varaždin je u dogovoru sa izvoditeljem radova na izgradnji hotela (Marlex d.o.o. Varaždin), koji je u obvezi izvršenja sanacije 80 m navedene pješačke staze, od Habdelićeve ulice, pokrenuo projekt uređenja preostalog dijela pješačke staze do Kazališnog trga.

Predmet radova: - Uređenje nogostupa u Parku Vatroslava Jagića, u Varaždinu, od Kazališnog trga do Habdelićeve ulice, dužine 210,00 m, širine 3,00 m, iskop i nasip za izradu tamponskog sloja nogostupa, postava rubnjaka, postava betonskih opločnika, te bordura od granitne kocke.

c) Financiranje: - Grad Varaždin 162.500,00 kn

            - Marlex d.o.o.  100.000,00 kn

d) Početak radova: V 2016. god.

e) Završetak radova: VI 2016. god.

 

 • Radovi pred izvođenjem:
 1. Uređenje malonogometnog igrališta u Črncu Biškupečkom.

a) Temelj: - Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2016. godinu,

b) Predmet radova: - Uređenje kombiniranog, malonogometnog/košarkaškog igrališta, u Črncu Biškupečkom, u dimenzija 42,00 x 27,10 m , iskopom i nasipom za izradu tamponskog sloja konstrukcije igrališta, asfaltiranje igrališta novim nosivim i habajućim slojem asfalta.

c) Financiranje: - Grad Varaždin 400.000,00 kn

c) Početak radova: IV 2016. god.

d) Završetak radova: V 2016. god.

 

 1. Sanacija nogostupa u Ulici A. Cesarca, u Varaždinu.

a) Temelj: - Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2016. godinu. Na osnovu zahtjeva i pritužbi korisnika predmetnog nogostupa u Ulici A. Cesarca (dionica od FINE do Anine ulice), a u svrhu omogućavanja lakšeg kretanja pješaka nogostupom, zbog brojnih oštećenja, osigurana su sredstva unutar programa održavanja komunalne infrastrukture Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam za izvođenje navedenih radova.

b) Predmet radova: - Sanacija nogostupa u Ulici A. Cesarca (južna strana prometnice), u Varaždinu, dužine 250,00 m , širine 0,50 – 3,00 m , razgradnja postojećih slojeva asfalta nogostupa, iskop i dopuna nasipa tamponskog sloja nogostupa, sanacija oštećenih rubnjaka, asfaltiranje nogostupa nosivim i habajućim slojem asfalta.

c) Financiranje: -Grad Varaždin 150.000,00 kn

d) Početak radova: VI 2016. god.

e) Završetak radova: VI 2016. god.

 

 1. Kontinuirano izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta, kao i horizontalne i vertikalne signalizacije na području Grada Varaždina