13. veljača 2020. | Autor: ddretar

Obilazak poludnevnog boravka i grupe za ranu intervenciju u CTŠ-u

U četvrtak su zamjenica varaždinskog gradonačelnika Sandra Malenica i Draženka Dević, pročelnica UO za kulturu, obrazovanje i sport Grada Varaždina posjetile Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar u kojem djeluju grupe za ranu intervenciju i poludnevni boravak.  

Uvjerile su se zajedno s novinarima u kvalitetu uvjeta i organizaciju  rada tih grupa koje pružaju socijalnu uslugu odraslim osobama s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjima te pružanje usluge rane intervencije. U Proračunu Gada Varaždina za 2020. godinu za provođenje programa poludnevnog boravka i rane intervencije  osigurano je 261.700,00 kn.

 

Poludnevni boravak

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin dobio je Rješenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kojim je utvrđeno da ispunjava uvjete za pružanje socijalnih usluga za odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem, uslugu poludnevnog boravka za 20 korisnika, za djecu s teškoćama u razvoju. Slijedom navedenog, Grad Varaždin i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin potpisali su Sporazum o osiguranju sredstava za uslugu poludnevnog boravka, kojim je Grad Varaždin osigurao sredstva za rad 1 djelatnika – rehabilitatora za provođenje usluge poludnevnog boravka koja uključuje vježbe svakodnevnih vještina kao što su: razvijanje vještina i navika potrebnih u svakodnevnom životu - održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije, snalaženja u obavljanju poslova izvan kuće.

 

Rana intervencija

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin dobio je Rješenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kojim je utvrđeno da ispunjava uvjete za pružanje socijalne usluge rane intervencije. Slijedom navedenog, Grad Varaždin i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin potpisali su Sporazum o osiguranju sredstava za uslugu rane intervencije, kojim Grad Varaždin osigurava sredstva za rad 1 djelatnika – rehabilitatora za provođenje usluge rane intervencije koja uključuje: usluge edukacijsko-rehabilitacijske podrške u integraciji za korisnike,  pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja i timske procjene potreba za usluge psihosocijalne podrške, rane intervencije i pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja.