06. ožujak 2012.

OBAVIJEST TRGOVAČKOG SUDA O POKRETANJU POSTUPKA BRISANJA IZ SUDSKOG REGISTRA

Objavljujemo obavijest - informaciju o radu Trgovačkog suda u Varaždinu koja je od interesa za širi krug osoba, a tiče se pokretanju postupka brisanja iz sudskog registra onih trgovačkih društava koja nisu tri godine po redu postupila po zakonskoj obvezi objave godišnjih financijskih izvješća.

Sukladno čl. 78. Sudskog poslovnika, te Zakonu o sudovima i Zakonu o pravu na pristup informacijama, Trgovački sud u Varaždinu, daje sljedeću
OBAVIJEST
O POKRETANJU POSTUPKA BRISANJA IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKATA UPISA
KOJI TRI GODINE PO REDU NISU POSTUPILI PO ZAKONSKOJ OBVEZI DA OBJAVE SVOJA GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

        

Temeljem čl. 70. st. 3. Zakona o sudskom registru („Narodne novine“ broj 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 54/05, 40/07, 91/10 i 90/11), na Trgovačkom sudu u Varaždinu, pokrenuti su postupci brisanja iz sudskog registra onih trgovačkih društava koja nisu tri godine po redu postupila po zakonskoj obvezi objave godišnjih financijskih izvješća s propisanom dokumentacijom, kada je zakonom propisana obveza njihove objave.

Rješenja kojima su pokrenuti postupci brisanja iz sudskog registra se temeljem čl. 70. st. 4. i 8. Zakona o sudskom registru javno objavljuju na web stranici na kojoj se nalazi sudski registar, tako da se ta rješenja neće dostavljati trgovačkim društvima niti njihovim zakonskim zastupnicima, a niti se objavljuju u Narodnim novinama. Objava nakane za brisanje društva iz sudskog registra ima učinak dostave priopćenja registarskog suda subjektu upisa.
Pozivamo stoga, članove i zakonske zastupnike trgovačkih društava sa sjedištima na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije da prate objave skupnih rješenja o pokretanju postupka brisanja na web stranici Ministarstva pravosuđa, www.pravosudje.hr - na način da se na toj početnoj stranici odabere pretraživanje sudskog registra, pa potom pretraživanje objava, odnosno izravno se sudskom registru pristupa preko adrese: https://sudreg.pravosudje.hr.

Zakonski zastupnici ili osobe koje imaju opravdani interes da se određeno trgovačko društvo ne briše iz sudskog registra, mogu u roku od 30 dana od dana objave na web stranici sudskog registra podnijeti Trgovačkom sudu u Varaždinu prigovor protiv rješenja kojim je pokrenut postupak brisanja.


Trgovački sud u Varaždinu