01. kolovoz 2022.

Obavijest o provedbi larvicidne dezinsekcije komaraca na području Grada Varaždina

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije provodit će mjere larvicidne dezinsekcije komaraca na području Grada Varaždina dana 02. kolovoza 2022. godine.

Larvicidno suzbijanje će se provoditi na području Dravske park šume s pojasom uz Dravski kanal i stari tok Drave, na području šetališta Vatroslava Jagića, na području oko Gradskog groblja Varaždin, u Parku Ivana Pavla 2, Parku mladih, na javnoj površini u Brezju te na području Kapucinskog trga.

Dezinsekcija će se provoditi sa sredstvom Dimilin TB-2.

Mole se građani da se u navedeno vrijeme ne zadržavaju na otvorenom prostoru na navedenim lokacijama i da zatvore svoje prozore. Također se mole pčelari, ako na navedenim lokacijama imaju pčele, da ih zatvore u košnice za vrijeme provođenja tretmana suzbijanja komaraca.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika akcija suzbijanja se odgađa za sljedeći dan, odnosno do poboljšanja vremenskih prilika.