19. kolovoz 2021. | Autor: Maja Hrešć

Obavijest o provedbi adulticidne dezinsekcije komaraca na području Grada Varaždina

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Služba za provođenje DDD, danas nije bila u mogućnosti provesti adulticidnu dezinsekciju komaraca u 5. i 6. mjesnom odboru te će na temelju Ugovora provoditi mjere adulticidne dezinsekcije komaraca na tom području dana 23. kolovoza 2021. godine.

Suzbijanje će se provoditi u terminu od 4:00 - 6:00 sati na sljedećim javnim površinama u stambenom dijelu grada Varaždina:

5. mjesni odbor (omeđen ulicama: Hallerova aleja od ulice Gustava Krkleca, Krste Hegedušića, Optujska, Ante Starčevića, Široke ledine, Franje Seljana, Augusta Harambašića, Fabijanečka);

6. mjesni odbor (omeđen ulicama: Koprivnička, Ruđera Boškovića, Ognjena Price, Frana Kurelca, Trg Matije Gupca, Trg Pavla Štoosa, Bombellesova cesta, Međimurska),  Dravski bazeni, šetnica uz Dravski kanal.        

Dezinsekcija će se provoditi  sa sintetskim piretroidom INDUSECT EC na bazi aktivne tvari: cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid, koji je odobren od strane Ministarstva zdravstva. Tretman suzbijanja će se provoditi metodom hladnog zamagljivanja (ULV) sa motornog vozila. Dezinsekciju će provoditi sljedeći djelatnici:

  1. Božidar Putarek, dipl.san.ing.
  2. Roko Novak, dipl.san.ing.
  3. Tomislav Horvat, san.teh.
  4. Domagoj Kelemen, kem.teh.

Mole se građani da se u navedeno vrijeme ne zadržavaju na otvorenom prostoru na navedenim lokacijama i da zatvore svoje prozore. Također se mole pčelari ako na navedenim lokacijama imaju pčele, da ih zatvore u košnice za vrijeme provođenja tretmana suzbijanja komaraca.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika akcija suzbijanja se odgađa za sljedeći dan, odnosno do poboljšanja vremenskih prilika.