06. lipanj 2022. | Autor: Maja Hrešć

Obavijest o planiranom rasporedu suzbijanja komaraca na području Grada Varaždina

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, na temelju Ugovora, provodit će mjere adulticidne dezinsekcije komaraca na području Grada Varaždina kojim je predviđeno obavljanje četiri larvicidna tretmana (suzbijanje ličinki komaraca) i četiri adulticidna tretmana (suzbijanje odraslih jedinki).

Prvi larvicidni tretman obavljen je 31. svibnja, a preostali će biti obavljeni svaka 3 do 4 tjedna, ovisno o potrebi. O rasporedu i lokacijama, odnosno dinamici obavljanja adulticidnih tretmana, građani će biti pravovremeno informirani.

Brojnost populacije komaraca ovisi o uspješnosti larvicidnih tretmana i hidrometeorološkim prilikama, u skladu s čime se određuje i dinamika adulticidnih postupaka. Okvirno, planirani su postupci u drugoj polovici lipnja, sredinom srpnja i na vrhuncu populacije – krajem srpnja i u prvoj polovici kolovoza.