19. svibanj 2022. | Autor: Martina Gradečak

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRAVNE KLINIKE (19. svibnja 2022.)

Dana, 19. svibnja 2022. g. u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, u prostorijama Gradske vijećnice Grada Varaždina, održan je sedmi i posljednji krug projekta „Vanjske klinike“ Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, od ukupno sedam predviđenih za ovu akademsku godinu 2021./2022.

Studenti završne godine Pravnog fakulteta u Zagrebu nastojali su građanima Grada Varaždina pomoći pružanjem besplatnih pravnih savjeta, primjenom svog dosada stečenog znanja.

Obavijest o održavanju Pravne klinike za slijedeću akademsku godinu 2022./2023. biti će objavljena u medijima i na mrežnim stranicama Grada.