21. svibanj 2020. | Autor: Krešimir Sever

OBAVIJEST O OBVEZATNOJ SUSTAVNOJ DERATIZACIJI GRADA VARAŽDINA

Obavještavamo građane Grada Varaždina da će se od 25.05.2020. godine provoditi SUSTAVNA DERATIZACIJA.

Akcijom će biti obuhvaćeno 7 gradskih mjesnih odbora.

 

Deratizacija će se obavljati jednom zaštitnom kutijom po domaćinstvu u kojoj će biti izložena meka sa aktivnom tvari bromadiolonom 0,005 %. Deratizacija će biti obavljena u što kraćem roku, ovisno o vremenskim prilikama. Za sve daljnje upite na raspolaganju Vam stoje djelatnici Odjela za higijenu, okoliš i sanitaciju Veterinarske stanice d.d. Varaždin, Trg I. Perkovca 24, 42 000 Varaždin.

 

UMOLJAVAMO VAS:

  • da zatrovane meke ne dirate i ne premještate,
  • da sve probleme oko mjera deratizacije na licu mjesta iznesete osoblju koje obavlja deratizaciju ili na broj 099/255-2080
  • da surađujete s ekipama koje provode suzbijanje mišolikih glodavaca tako da im date sve tražene informacije i omogućite pristup u prostore gdje je potrebno izložiti otrovne meke.
  • da za vrijeme postavljanja meka na Vašim domaćinstvima  mora biti prisutna odrasla osoba.
  • da sklonite sve životinje kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do otrovnih meka
  • da odstranite iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane
  • pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će svu štetu, kao i eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

 

Napominjemo da glodavci ugibaju 3-7 dana nakon uzimanja meke.