15. travanj 2016. | Autor: [email protected]

Obavijest o objavi Javnog natječaja

Grad Varaždin obavještava sve zainteresirane da je postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Varaždina poslan na objavu dana 4. travnja 2016. godine te je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Rok za dostavu ponuda je 5. svibnja 2016. godine u 11:00 sati kada počinje javno otvaranje ponuda.