25. svibanj 2018. | Autor: Dražen Dretar

O integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom

Izazovi i mogućnosti za integraciju osoba pod međunarodnom zaštitom iz perspektive javnih službi – naziv je  javne tribine koju je danas u Park Boutique Hotelu u Varaždinu otvorila zamjenica varaždinskog gradonačelnika Sandra Malenica. 

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske provodi projekt „Podrške integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita“ koji u hrvatskim gradovima želi jačati sustave integracije i podići svijest o integracijskim izazovima na područjima socijalne skrbi, obrazovanja, zdravstva i zapošljavanja. Hrvatska je kao članice Europske unije preuzela obavezu prihvata određenog broja osoba pod međunarodnom zaštitu pa se u većim hrvatskim gradovima, pa tako i u Varaždinu, organiziraju tribine o izazovima i mogućnostima integracije.