07. prosinac 2016. | Autor: [email protected]

O dječjim božićnicama

Danas je u Gradskoj vijećnici održana konferencija za novinare na kojoj je gradonačelnik Goran Habuš s pročelnicama Brankom Matavulj i Danijelom Vusić detaljno pojasnio postupak dobivanja dječjih božićnica za djecu s područja Grada Varaždina do navršene 17. godine, odnosno za djecu rođenu od 1. siječnja 1999. godine do 31. prosinca 2016. godine.

Naime, Grad Varaždin je kao prvi grad u Hrvatskoj odlukom Gradskog vijeća osigurao sredstva za isplatu dječjih božićnica za male Varaždince u iznosu od 120 kuna.

Sva djeca koja pohađaju osnovnu gradsku školu, odnosno gradski ili privatni vrtić, te imaju prebivalište na području Grada Varaždina, dobit će u ustanovama Zahtjeve koje roditelji trebaju potpisat te ispunjene  vratiti školama odnosno vrtićima.

Djeca koja ne idu u vrtić, djeca koja su u srednjoj školi ili djeca koja iz bilo kojeg razloga neće dobiti Zahtjeve putem ustanova, isti će moći predati u pisarnici Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1, koja je otvorena svaki radni dan do 7 do 19 sati te na porti Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina , P. Preradovića 10, Varaždin.

Uz zahtjev koji se predaje direktno Gradu, roditelji su dužni donijeti i presliku svoje osobne iskaznice te presliku osobne iskaznice djeteta odnosno presliku važećeg dokumenta iz kojeg je vidljivo prebivalište djeteta.

U slučaju ne posjedovanja isprave temeljem koje dokazuju prebivalište djeteta na području Grada Varaždina ili nisu u mogućnosti istu pribaviti, Grad će po službenoj dužnosti pribaviti dokaz o prebivalištu.

Djeca rođena tijekom prosinca 2016. godine, Zahtjev će ispuniti prilikom predaje dokumentacije potrebne za isplatu donacije Grada Varaždina za novorođenu djecu. Roditeljima će se prilikom podnošenja zahtjeva za donaciju, od strane službenika Grada predati i zahtjev za „dječju božićnicu“ isplata koje će se izvršiti zajedno s donacijom za novorođeno dijete na tekući račun roditelja.