21. kolovoz 2012.

NOVO USTROJSTVO UPRAVNIH TIJELA GRADA VARAŽDINA

Toranj vijećnice image toran

21.08.2012. - U skladu s odlukom Gradskog vijeća Grada Varaždina, koja je donesena na sjednici 2. kolovoza, od 15. kolovoza primjenjuje  se nova odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina. Grad Varaždin sada ima sedam upravnih tijela, a imenovani su i privremeni pročelnici do objavljivanja javnih natječaja.
1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, privremena pročelnica Branka Matavulj
2. Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam, pročelnik Vlado Vlašić
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, pročelnica Mirela Ivanković
4. Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju, pročelnica Jelena Zrinski Berger
5. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, pročelnik Stanko Vitez
6. Upravni odjel za društvene djelatnosti, privremena pročelnica Ružica Radelić
7. Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove, privremena pročelnica Mirna Kezele

Istom odlukom propisano je da se ukidaju:
1. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu,
2. Upravni odjel za obrazovanje i znanost,
3. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,
4. Tajništvo Grada i
5. Upravni odjel za lokalnu samoupravu i opće poslove

Gradonačelnik će na prijedlog pročelnika za svaki upravni odjel donijeti Pravilnike o unutarnjem redu upravnog odjela u roku 60 dana od dana stupanja na snagu Odluke.
Do donošenja pravilnika o unutarnjem redu i rasporeda na radna mjesta prema tom pravilniku, preuzeti službenici obavljaju poslove koje su do tada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika upravnog tijela, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.