15. kolovoz 2021. | Autor: Dd

Novo tretiranje komaraca od ponedjeljka

Od ponedjeljka se na području grada Varaždina ponovo provode mjere adulticidne tretiranja komaraca.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije će na temelju Ugovora  provoditi mjere adulticidne dezinsekcije  komaraca  na području Grada Varaždina od 16.08.2021.g.-19.08.2021.g. 
Suzbijanje će se provoditi u terminu od 4:00-6:00 sati na sljedećim javnim površinama u stambenom dijelu grada Varaždina:

16.08.2021.
7. mjesni odbor (omeđen ulicama: Zagrebačka od pružnog prijelaza prema Turčinu, Biškupečka, Gospodarska, Plitvička, Sajmišna, Sportska ulica) i 3. mjesni odbor (omeđen ulicama: Prešernova, Kozarčeva, Frana Supila, Zagrebačka do pružnog prijelaza, Krešimira Filića, Vidovski trg)
17.08.2021.
4. mjesni odbor (omeđen ulicama: Ratimira Hercega, Trakošćanska, Ive Režeka, Braće Slukan, Vladimira Vidrića, Vodovodna ulica)
18.08.2021.
2. mjesni odbor (omeđen ulicama Vilka Novaka, Adolfa Wiesserta, Miškinina, Međimurska, Merlićeva, Petra Krešimira IV., Anina) 1. mjesni odbor (omeđen ulicama: Baruna Trenka, Viktora Cara Emina, Hallerova aleja do ulice R. Hercega, Graberje, Stanka Vraza, Kapucinski trg, Augusta Cesarca, Petra Preradovića, Kukuljevićeva)
19.08.2021.
 5. mjesni odbor (omeđen ulicama: Hallerova aleja od ulice Gustava Krkleca, Krste Hegedušića, Optujska, Ante Starčevića, Široke ledine, Franje Seljana, Augusta Harambašića, Fabijanečka), 6. mjesni odbor (omeđen ulicama: Koprivnička, Ruđera Boškovića, Ognjena Price, Frana Kurelca, Trg Matije Gupca, Trg Pavla Štoosa, Bombellesova cesta, Međimurska),  Dravski bazeni, šetnica uz Dravski kanal

 
Dezinsekcija će se provoditi  sa sintetskim piretroidom INDUSECT EC na bazi aktivne tvari: cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid, koji je odobren od strane Ministarstva zdravstva. Tretman suzbijanja će se provoditi metodom hladnog zamagljivanja (ULV) sa motornog vozila.

Mole se građani da se u navedeno vrijeme ne zadržavaju na otvorenom prostoru na navedenim lokacijama i da zatvore svoje prozore. Također se mole  pčelari ukoliko na navedenim lokacijama imaju pčele, da ih zatvore u košnice za vrijeme provođenja tretmana suzbijanja komaraca.
U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika akcija suzbijanja se odgađa za sljedeći dan, odnosno do poboljšanja vremenskih prilika.