28. lipanj 2018. | Autor: Maja Hrešć

Novi raspored odvoza otpada

Od 1. srpnja 2018. godine počinje vrijediti novi raspored odvoza otpada za jedinice lokalne samouprave na kojima TD ČISTOĆA d.o.o. Varaždin obavlja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.