07. svibanj 2014.

Nova regulacija prometa

B01_prednost

07.05.2014.-Od ponedjeljaka 12. svibnja 2014. godine na snazi će biti nova regulacija prometa vezana uz režim prednosti prolaska na raskrižju Ulice Eugena Kumičića i Bombellesove ulice. Do sada je Ulica Eugena Kumičića bila cesta s prednošću prolaska, dok je Bombellesova ulica bila sporedna cesta.
Sukladno preporuci Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave varaždinske, analizom stanja prometa na četverokrakom raskrižju, Grad Varaždin uveo je novu regulaciju prometa s ciljem povećanja sigurnosti i protočnosti prometa, te će ubuduće Bombellesova ulica biti cesta s prednošću prolaska, a Ulica Eugena Kumičića, sporedna cesta.
Sukladno navedenom će biti postavljena nova prometna signalizacija, te se mole sudionici u prometu za pojačani oprez pri prolasku kroz navedeno raskrižje.