09. veljača 2015.

Nova prilika za sufinanciranje ugradnje kolektora i kotlovnica na biomasu

solari.pn

9.2.2015.- Grad Varaždin danas je raspisao ponovljeni Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Varaždina“ koji će biti otvoren idućih 30 dana.  Natječaj se odnosi na ugradnju sunčanih toplinskih pretvarača (kolektora) i kotlovskih sustava na biomasu koje će se subvencionirati  nepovratnim novčanim sredstvima u visini od 50% opravdanih troškova investicije, odnosno do najvećeg iznosa od 15.000,00 kuna po kućanstvu - projektu (navedeni iznos uključuje PDV).

Prijava na natječaj se dostavlja isključivo kao preporučena pošiljka sa povratnicom u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave na adresu:

GRAD VARAŽDIN
Upravni odjel za gospodarstvo,
turizam i međunarodnu suradnju
Petra Preradovića 10,
42 000 Varaždin

Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Varaždina“  ponavlja se jer u prvome krugu nisu iskorištena sva predviđena sredstva.